naglowek_vascular2016.jpg

KOMITET NAUKOWY

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. Tomasz Zubilewicz

Członkowie

Prof. Piotr Andziak
Dr Luca Bertoglio
Prof. Paweł Chęciński
Prof. Piotr Ciostek
Dr hab. Mirosław Czuczwar
Prof. Andrzej Dorobisz
Prof. Łukasz Dzieciuchowicz
Dr hab. Mirosław Dziekiewicz
Prof. Marcin Gabriel
Prof. Marek Gacko
Prof. Zbigniew Gałązka
Dr Marcin Geremek
Prof. Tadeusz Grochowiecki
Dr Grzegorz Halena
Dr Włodzimierz Hendiger
Dr Marek Iłżecki
Dr hab. Tomasz Jakimowicz
Prof. Dariusz Janczak
Prof. Arkadiusz Jawień
Prof. Waldemar Kostewicz
Prof. Zbigniew Krasiński
Prof. Dorota Krasowska
Prof. Wacław Kuczmik
Prof. Andrzej Kutarski
Prof. Grzegorz Madycki
Prof. Marek Maruszyński
Prof. Paweł Misiuna
Prof. Stanisław Molski
Prof. Piotr Myrcha
Dr hab. Wojciech Myśliński
Prof. Sławomir Nazarewski
Prof. Grzegorz Oszkinis
Prof. Katarzyna Pawlaczuk-Gabriel
Prof. Olgierd Rowiński
Prof. Zbigniew Rybak
Prof. Aleksander Sieroń
Dr hab. Bożena Sokołowska
Prof. Walerian Staszkiewicz
Prof. Jacek Szmidt
Prof. Piotr Szopiński
Prof. Mieczysław Szostek
Prof. Piotr Szyber
Dr hab. Piotr Terlecki
Prof. Witold Tomkowski
Prof. Tomasz Urbanek
Prof. Jacek Wroński
Prof. Krzysztof Ziaja