naglowek_vascular2016.jpg

BIURO ORGANIZACYJNE I ORGANIZATOR KONFERENCJI


Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
20-818 Lublin, ul. Północna 129
tel. (81) 534 43 87, (81) 534 71 49, fax. (81) 534 71 50
tel. kom. 693 067 914, e-mail: kongres@skolamed.pl
www.skolamed.pl


WSPÓŁPRACA NAUKOWA


Fundacja Rozwoju Chirurgii Wewnątrznaczyniowej i Małoinwazyjnej

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel./fax (81) 53 257 07, e-mail: kchnlublin@op.pl
www.chirurgianaczyn.org

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Dr hab. Piotr Terlecki

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Lek. med. Grzegorz Borowski
Dr Marek Chrapko
Dr Marcin Feldo
Lek. med. Grzegorz Głowiński
Dr Marek Iłżecki
Bożena Jabłońska
Lek. med. Wacław Karakuła
Dr Jan Jakub Kęsik
Dr Wojciech Kobusiewicz
Lek. med. Michał Małysza
Lek. med. Andrzej Paluszkiewicz
Dr Tomasz Pedowski
Dr Stanisław Przywara
Lek. med. Wojciech Rogala
Lek. med. Janusz Rybak
Lek. med. Adam Skwarzyński
Mgr Agnieszka Widomska
Dr Andrzej Wojtak